Angle-eyes

Slettet bruger
Angle-eyes

Post by Slettet bruger » 3. Sep 2006, 16:14

En Guide til lygte-skift.


- Start med at fjerne evt. øjnskygge. Det gøres ved at fjeren de 10-12 skrure der sidder ovenpå skyggen.

- Herefter Skal du have hele frontgrillen af. Det gøres meget simpelt, ved at skrue de 2 skrure ud, som sidder øverst på gillen mere eller mindre midt for. Nu de er fjerent, tager du en lille skrutrækker, og trykker de klips ned, som hollder grillen inde på plads. (Dette gørs forsigtigt, da det jo er plastic.). Vær særlig opmærksom på, at der sidder en clips ved hver forlygte (disse skal flyttets overi i den nye lygt), som også skal løsnes. Nu er grillen løs. Dog, hvis der er fjernlygter i grillen, vil disse stadig være forbundet, så husk at afmontere ledninger til dem.

- Nu skal de gamle lygter af. Igen, simpel operation, de er montert med 4 bolte (8mm. top), fjerne dem, og vupti, så er de af. Du kan med fordel pille stikkene fra inden du gør dette. De er noget nemmere at komme til, end dem i grillen.

- Nu tager nu så dine nye lygter (Her er det angle-eyes), og sætter dem på hvor de gamle sad. Det kan gøre livet lidt nemmere hvis du stiller lygterne, inden du sætter grillen på, men man kan sagtens mens grillen sidder der. (Og husk nu at stille lygterne, det betyder meget for trakfiksikerheden. Især, hvis du som jeg, i sammen forbindelse monterede Xenon)

Indstilling af lygter:

- Parker bilen 10 meter fra en væg på et plant underlag. Mål højden fra underlaget til midten af forlygten, og afsæt dette mål på væggen ved at sætte et tydeligt kryds lige ud for hver forlygte. Tegn derpå en vandret streg mellem de to krydser.

- Afmonter lygtekransen, eller hvad der nu er nødvendigt på din bilmodel, så du kan komme til indstillingsskruerne. Som regel sidder skruerne til indstilling af højderetningen ”klokken 12\\\' eller \\\'klokken 6” på lygten, og dem til indstilling af sideretningen ”klokken 3\\\' eller \\\'klokken 9”.

- Tænd nærlyset, og dæk den ene lygte helt til. Lyspletten på væggen skal have en skarp, vandret afgrænsning i venstre side. Da vi i Danmark har højrekørsel, må venstre side af lyset ikke blænde. Opfører dit lys sig anderledes, bør du undersøge, om pæren er blevet vendt forkert ved sidste udskiftning. Hakkerne i fatningen og pærens fod skal passe sammen.

- Hvis lysets fald er korrekt, skal lysplettens vandrette afgrænsning ligge 10 cm under stregen mellem krydserne på væggen. Er det ikke tilfældet, justerer du på skruen til den lodrette indstilling.

- Nærlyset skal desuden lyse lige frem. Det må maximalt bøje 10 cm af til højre, men aldrig til venstre for ikke at blænde. Kontroller dette ved at måle afstanden på væggen fra lysplettens midte til målekrydset. Er den over de 10 cm, justerer du på skruen til den vandrette indstilling.

- Fjern afdækningen. Dæk den anden lygte til, og gentag kontrollen. Eftersom både nær- og fjernlyset på mange bilmærker kommer fra samme lygte, burde fjernlyset også være i orden nu.

- Tænd fjernlyset, og mål afstanden fra vejbanen til lygternes midte, fx 60 cm. Gå 20 meter foran bilen, og bøj dig ned, så dine øjne er i samme højde, her 60 cm. Lygterne må ikke blænde, men skal se ud, som når du ser dem lidt fra siden. Opfyldes dette ikke, skal der justeres yderligere på indstillingsskruerne.

(Kilde til lygteindstilling www.askalex.dk)

Go\\\' fornøjelse;o)

Post Reply